GIỚI THIỆU

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

CẬP NHẬT & THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MARKETING

CÁC KÊNH TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN NÀY
WEBSITE CÁ NHÂN

Mỗi một thành viên trong team Số Học Thịnh Vượng được xây dựng 1 website cá nhân nhằm xây dựng thương hiệu cá nhân và là nơi giới thiệu sản phẩm.

FACEBOOK FANPAGE

Mỗi một thành viên trong team Số Học Thịnh Vượng được xây dựng 1 Fanpage cá nhân nhằm giới thiệu và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

GOOGLE BUSINESS

Sở hữu doanh nghiệp trên Google giúp các thành viên trong team tăng cường hiện trên Google thông qua Google tìm kiếm và Maps.

Xây dựng dữ & liệu hình ảnh cho Facebook Fanpage.

GIAI ĐOẠN 5

Khởi tạo doanh nghiệp trên google tìm kiếm và maps cho các thành viên, giúp tăng cường hiện diện trên Google.

GIAI ĐOẠN 6

Dữ liệu căn bản trên google tìm kiếm.

GIAI ĐOẠN 7

Setup hệ thống tự động hoá cho website.

GIAI ĐOẠN 8

Thiết lập hệ thống tự động hoá trên Facebook Fanpage.

GIAI ĐOẠN 9

Đội ngũ tập trung thiết kế giao diện website cho các thành viên team SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG.

GIAI ĐOẠN 1

HOÀN THÀNH

Tiến hành cấu hình - xây dựng Website & public trên internet. Cách thành viên có thể truy cập bằng tên miền để xem trước.

GIAI ĐOẠN 3

HOÀN THÀNH

Đội ngũ tiến hành mua tiên miền & SLL theo đăng ký của thành viên. Đăng ký thông tin với bộ công thương

GIAI ĐOẠN 2

HOÀN THÀNH

ĐANG TRIỂN KHAI

Khởi tạo Facebook Fanpage cho các thành viên SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG. Setup theo tiêu chuẩn SEO Facebook.

GIAI ĐOẠN 4